He Group Members

Principal Investigator

Professor Chuan He

Lab Manager

Jordi Tauler

Senior Research Associate

Qing Dai

Staff
Visiting Scholars
Songmei Liu Hongsheng Wang
Zhuoijia Chen Yawei Gao
 
Kangkang Yu Ru-Juan Liu  
 
Postdoctoral Researchers
Dali Han Claire Weekley

 

Kathy Fange Liu

 

Guanzheng Luo

 

Siggy Nachtergaele

 

Ziyang Hao

 

Lulu Hu

 

Jun Liu

 

Bryan Harada

 

Ji Nie

 

Qili Fei

 

Hui-Lung Sun

 

Zhong Zheng

 

Jason Karpus

 

Hideki Terajima

 

Xiao-Long Cui

Graduate Students

Boxuan Simen Zhao

Ian Roundtree

 

Lisheng Zhang

 

Qiancheng You

 

Hailing Shi

 

Phillip Hsu

 

Jiangbo Wei

 

Tong Wu

 

Chang Liu

 

Zijie Scott Zhang

Undergraduate Students

Michelle Zhang
Adam Rosa
Omar Afify
Patricia Zulueta
Pradnya Narkhede

Alumni

Baikuntha Aryal
Fei Sun (2007) - Postdoc, California Institute of Technology

Julie Adamson  (2003) Graduate Student, University of Michigan.

Zhangjie Shi (2004) Professor, Peking University.
Yong Cui (2005) Professor, Shanghai Jiao Tong University.
Christine Romano (2005) Graduate Student, Caltech.
Jia Xu (2005) Graduate Student, University of Minnesota
Yukiko Mishina (Ph.D. 2006) - Postdoc, University of Chicago
Nick Reich (2006) Graduate Student, UC Berkeley.
Robert Racadio
Juliang Zhang (2006) Professor, East China Normal University.
Jesse Robbins (2006)
Jing Zhao (2007) Professor, Nanjing University
Ekaterina Korobkova (2007) Asst. Prof. CUNY-School of Crim. Just.
Peng Chen (Ph.D. 2007) - Associate Professor, Peking University Dept. of Chem. Biol.
Zhihai Qiu (2008)
Caiguang Yang (2008) Professor, Shanghai Institute of Materia Medica
Neelu Puri, Assistant Professor, UIC Dept. of Biomedical Sciences

Zishaan Farooqui

Chris Sullivan
Ronald Rahaman
Erica Duguid (Ph.D. 2008)- Postdoc, University of Chicago
Hao Chen - Associate Professor, Nanjing University                    
Zigang Li (Ph.D. 2009) - Postdoc, Verdine Lab, Harvard University
Jin Ren
Uddhav Shigdel (Ph.D. 2009) - Postdoc, Verdine Lab, Harvard University
Lefu Lan - Professor,
Shangdong Yang - Professor, Lanzhou University
Seraphine Wegner (Ph.D. 2010)
Dan Houle
Xing Jian (Ph.D. 2010)
Salih Özcubukcu (P.h.D. 2011) - Assistant Professor, Middle East Technical University in Turkey
Satoshi Nishida
Lianghua Lu
Chad Brouwer (P.h.D. 2010)
Chengqi Yi (P.h.D. 2010) - Associate Professor, Peking University, College of Biology.
David Capretto (P.h.D. 2011)
Catherine Poor (P.h.D. 2011)
Pedro Brugarolas (P.h.D. 2011)
 
 
 
 
 
 
 
Home
Research
People
Publications
Books
Contact
Research Highlights
Group Event
Links