He Group Members

Principal Investigator

Professor Chuan He

Lab Manager

Jordi Tauler

Research Professor

Qing Dai

Research Assistant Professor

Hui-Lung Sun

Staff Research Professional

Diana West-Szymanski
Alana Beadell
Zhong Zheng
 

Staff Scientist

 

Lu Gao

Postdoctoral Researchers
Ruitu Lyu Matthew Ross

 

Shun Liu

 

Tong Wu

 

Junhong Xiang

 

Yong Peng

 

Xiao-Long Cui

 

Lijie Zhao

 

Yan-Ming Chen

 

Xianbin Yu

 

Chang Ye

 

Yu Xiao

 

Bei Liu

 

Jiangbo Wei

 

Tie-bo Zeng

 

Wenlong Li

 

Pingluan Wang

 

Xiaoyang Dou

 

Yun Gao

 

Fan Yang

 

Liudan Jiang

 

Guanqun Wang

 

Haoxuan Li

 

Bochen Jiang

 

En Li

 

Lei Zheng

 

Xiaolin Zeng

 

Chuyun Gao

 

Graduate Students

 

Zhongyu Zou

 

Boyang Gao

 

Arpit Panda

 

Qinzhe Liu

 

Yuhao Zhong

 

Yutao Zhao

 

Kinga Pajdzik

 

Yiding Wang

 

Cheng-Wei Ju

 

Olivia Pura

 

Han Li

 

Mahdi Assari

 

Lab Technicians

 

Krissana Kowitwanich

 

Yushuai Liu

 

Yangying Jia

 

Undergraduate Students

 

 

 

 

 

Ryan Owyang

 

 

Katie Ko

 

 

 

Tanner Baldwin

 

 

 

Volunteers

 

C Bryan Daniels

 

       
             
Home
Research
People
Former Lab Members
Publications
Books
Contact
Research Highlights
Group Event
Links